Phi Beta Kappa Members:  UR Class of 2015

Elected as Juniors

Yiyun Chen
Isabelle Chu
Nicholas Hill
Yanyi Jiang
Mehr Kashyap
Joung Heon Kim
Mark Mullock
Bonnie Nortz
Emily Roemer

Ji In Shin
Qianli Sun
Tianyu Tong
Harris Weber
Madeline Wolfs
Xing Yan
Danning Zheng
Stacie Zwolski

Comments and questions are welcome.